Általános Szerződési Feltételek a Yoginside Studioban igénybevett szolgáltatásokra

Szolgáltató adatai
Szolgáltató neve: „Yoginside Studio” elnevezésű jógastúdió, melynek üzemeltetője:
Dorogi Katalin e.v.
Szolgáltató székhelye:1053 Budapest, Vámház krt. 4. fsz. 4.
Szolgáltató e-mail címe: info@yoginside.hu
Szolgáltató nyilvántartási száma: 55131885
Szolgáltató adószáma: 56484337-1-41

(továbbiakban: Szolgáltató)
Bevezető rendelkezések
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Yoginside Studio által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Fogyasztó (a továbbiakban: Fogyasztó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amelyet a Fogyasztó igénybe vehet.

 A megvásárolható szolgáltatások köre (továbbiakban: Szolgáltatás)
Jógaórákon való részvétel

Óradíj ellenében, melynek díja minden esetben a www.yoginside.hu oldalon, az „Órarend/Árak” menüpont alatt található
A Szolgáltató bérletkonstrukciókat biztosít a Felhasználó számára, melynek díja és felhasználási módja a www.yoginside.hu oldalon, az „Órarend/Árak” menüpont alatt található

Általános tudnivalók:

Az óradíj és bérlet megfizetésére az adott óra előtt, személyesen van lehetőség.
A Szolgáltató készpénzes és kártyás fizetési lehetőséget biztosít a Felhasználó részére.
Az árak forintban értendők, az áfát tartalmazzák.
A Fogyasztó a vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit elfogadja, az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
A Szolgáltató a jógastúdió látogatóinak (Fogyasztók) adatait az Adatvédelmi tájékoztatóban található feltételek szerint kezeli, melyek a honlapján is megtalálhatóak.
Az órákra való jelentkezés/lejelentkezés feltételei a www. yoginside.hu oldalon, az „Órarend/Árak” menüpontban találhatóak.

Workshopokon/ tanfolyamokon/ jógatáborokon való részvétel

A tanfolyamok esetén minden esetben előzetes jelentkezést kérünk, előleg vagy a teljes összeg befizetésével, a tanfolyam meghirdetésekor közzétett részletek szerint.
Előleg fizetés esetén a fennmaradó tanfolyamdíjat a jelentkező legkésőbb az első alkalommal köteles rendezni  személyesen a Yoginside Studioban.
A lemondási feltételek:
A workshop vagy tanfolyam kezdeti időpontját megelőző lemondás esetén az előleg összegét elveszíti a jelentkező, de további befizetésre nem kötelezhető.

A jógatábor lemondása esetén, ha az több mint két héttel a kezdeti időpont előtt történik az előleg összegét veszíti el a jelentkező, két héten belüli lemondás esetén a teljes díjat köteles kifizetni a jelentkező.
A workshop vagy tanfolyam kezdeti időpontját követő lemondás esetén a teljes díjat köteles kifizetni a jelentkező.
Amennyiben a tanfolyamot,workshopot vagy jógatábort a Yoginside Studio mondja le (például nincs meg a kellő létszám), a teljes befizetett összeg visszajár, vagy felhasználható más termékre vagy szolgáltatásra (például bérletvásárlásra, ajándékutalványra).
A workshopra jelentkezők adatait az Adatvédelmi tájékoztatóban található feltételek szerint kezeljük, amely itt található

 Egyéb rendelkezések

A www.yoginside.hu weboldal, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esik. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a Yoginside Studio jogosult.
A Yoginside Studio előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni.
A Yoginside Studio jogosult a Fogyasztó részére hírlevelet küldeni, amennyiben a Fogyasztó a megfelelő adatai megadásával és az adatkezelési szabályzat elfogadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult.
A Yoginside Studio nem köteles ellenőrizni, hogy a Fogyasztó által a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak-e.
A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Yoginside Studio munkatársaihoz az info@yoginside.hu email címen, illetve a +36 (30) 438 7987-es telefonszámon.
A fogyasztói panaszügyintézés írásban történik az info@yoginside.hu. e-mail címen.
A Yoginside Studióval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Yoginside Studio székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormány rendelet rendelkezései az irányadók.
A jelen általános szerződési feltételek Önre mindenkor a vásárlás időpontjában hatályos szövege szerint terjednek ki.
Jelen általános szerződési feltételek, valamint az adatvédelmi tájékoztató a www. yoginside.hu internetes honlapon regisztráció nélkül is megismerhetők és a természetes személyek számára, magáncélra korlátozás nélkül letölthetők.
Tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben a Yoginside Studio hatáskörén kívülálló, általa nem kontrollálható és neki nem felróható okból nem tudja teljesíteni a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségeit, az nem minősül szerződésszegésnek. Ilyen, úgynevezett vis maior helyzetnek minősül különösen a háború, polgári felkelés, sztrájk, zavargás, természeti katasztrófa, tűz, robbanás, elektromos energiaszolgáltatás szünetelése, bérelt vonali szolgáltatás kimaradása vagy szünetelése, szükségállapot vagy bármely egyéb hasonló elháríthatatlan helyzet 8a továbbiakban vis maior). Vis maior esetén a Yoginside Studio kötelezettségei nem teljesítésének vagy részleges nem teljesítésének a felelőssége alól csak olyan mértékben és olyan időtartam erejéig mentesül, amilyen mértékben és amilyen hosszú ideig a teljesítést a vis maior számottevően akadályozza vagy lehetetlenné teszi.
A Yoginside Studio jogosult a weboldala kínálatát, felosztását, menürendszerét egyoldalúan módosítani.
A Yoginside Studio bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.
 
Hatályos: 2020. szeptember 1-től visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.